ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

H “EUROSOS ASSISTANCE Α.Ε. Εταιρεία Υπηρεσιών Βοηθείας και Πληροφοριών”, με έδρα στην Λεωφόρο Μεσογείων 473, 153 43 Αγία Παρασκευή Αττικής (εφεξής “EUROSOS”), ως ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστοτόπου (εφεξής “Ιστότοπος”), είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους επισκέπτες/χρήστες (εφεξής “Χρήστης/Χρήστες”/ “Υποκείμενο/Υποκείμενα”) μέσω του Ιστοτόπου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «GDPR») και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019.

Ο Χρήστης του Ιστοτόπου ενημερώνεται και δίνει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των δεδομένων που παρέχει κατά την πλοήγησή του στον Ιστότοπο και όσων δημιουργούνται ως συνέπεια της χρήσης του, περιλαμβανομένων των διεθνών γνωστοποιήσεων ή διαβιβάσεων προσωπικών δεδομένων που μπορεί να πραγματοποιηθούν, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο τμήμα Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί αναφέρονται σε τρίτα φυσικά πρόσωπα διαφορετικά από τον Χρήστη, αυτός εγγυάται ότι έχει συλλέξει και ότι έχει την προηγούμενη συγκατάθεσή τους για την γνωστοποίηση των δεδομένων τους και ότι τους έχει ενημερώσει, πριν από την παροχή τους, σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις γνωστοποιήσεις και τους άλλους όρους που προβλέπονται στο τμήμα «Πληροφορίες σχετικά με την Προστασία των Δεδομένων».

Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. Ομοίως, σε περίπτωση που τα δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης κατά την πλοήγησή του στον Ιστότοπο ανήκουν σε ανηλίκους, ως ασκών τη γονική μέριμνα του/της ανηλίκου, ο Χρήστης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στην EUROSOS για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, για τους σκοπούς που αναφέρονται λεπτομερειακά στις πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο Χρήστης εγγυάται την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχει και δεσμεύεται να τα επικαιροποιεί κατάλληλα και να γνωστοποιήσει στη EUROSOS οποιαδήποτε μεταβολή σημειωθεί σε αυτά.

Η χρήση του Ιστοτόπου υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, στους Όρους Χρήσης και στην Πολιτική των Cookies που αναφέρονται στην συνέχεια. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε με προσοχή. Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου υποδηλώνει ότι έχετε προηγουμένως διαβάσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και πολιτικές.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στη EUROSOS ενδιαφερόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα επεξεργαζόμαστε με τη μέγιστη διαφάνεια. Γι’ αυτόν τον λόγο, για να αποφασίσετε πώς μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και για να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας, σας παραθέτουμε στην συνέχεια πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που θα πραγματοποιήσουμε στα δεδομένα που θα μας παράσχετε μέσω αυτού του Iστοτόπου.


Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Οι πληροφορίες και/ή τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, περιλαμβανομένων, ενδεχομένως, και αυτών της υγείας, καταχωρούνται σε ένα αρχείο υπεύθυνος του οποίου είναι:

 • Ταυτότητα: EUROSOS ASSISTANCE Α.Ε. Εταιρεία Υπηρεσιών Βοηθείας και Πληροφοριών, Α.Φ.Μ 094428016
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 473, Αγία Παρασκευή Αττικής, Τ.Κ 153 43, Ελλάδα
 • Τηλέφωνο: 210 65 04 000
 • Επικοινωνία με τον Προϊστάμενο Προστασίας Δεδομένων: DPO.HELLAS@mapfre.com

Ποια στοιχεία αποθηκεύουμε;

Η EUROSOS συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι:

 1. Το ονοματεπώνυμο σας, στην περίπτωση που τα καταχωρίσατε στον ιστότοπό μας.
 2. Ο τηλεφωνικός σας αριθμός, στην περίπτωση που τα καταχωρίσατε στον ιστότοπό μας.
 3. Η γεωγραφική σας τοποθεσία.
 4. Το όνομα τομέα του παρόχου (ISP) πρόσβασής τους στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, ένας Χρήστης του παρόχου XXX ταυτοποιείται με το όνομα τομέα xxx.gr.
 5. Την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον Ιστότοπό μας.
 6. Την διεύθυνση του διαδικτύου από την οποία ξεκίνησε ο σύνδεσμος που κατευθύνει στον Ιστότοπό μας.

Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η EUROSOS θα επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί εθελοντικά κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο, περιλαμβανομένων των ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και όλα όσα αποκτηθούν ή παραχθούν ως συνέπεια της πλοήγησή σας στους Ιστοτόπου του διαδικτύου ή άλλου μέσου, για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για παροχή στον χρήστη μιας πιο εξατομικευμένης πλοήγησης.
 • Για επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις χώρες και τους εξυπηρετητές που επισκέπτονται συχνότερα τον Ιστότοπό μας.
 • Για να γνωρίζουμε τις ώρες με την υψηλότερη επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου μας και για να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την αποφυγή προβλημάτων πρόσβασης.
 • Για να γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων πλήκτρων και συνδέσμων που κατευθύνουν στον εξυπηρετητή μας, προκειμένου να ενισχύσουμε όσους παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα.
 • Για την τήρηση ενός μητρώου δραστηριότητας του Χρήστη στον Ιστότοπο.
 • Για πρόληψη και διερεύνηση της απάτης.
 • Για την διατήρηση και την ολοκληρωμένη διαχείριση της σχέσης σας με τον Όμιλο MAPFRE.

Αυτός ο Ιστότοπος κάνει μετρήσεις με τις λύσεις των Google Analytics, Adobe Analytics και Doubleclick. Αυτές οι λύσεις χρησιμοποιούν εικονοστοιχεία στις σελίδες και ανώνυμα Cookies για την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την ακροαματικότητα (για παράδειγμα, τον αριθμό των επισκέψεων, τη διάρκεια κάθε επίσκεψης), κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα και καταγραφή της συμπεριφοράς του χρήστη στις σελίδες του Ιστοτόπου μας (για παράδειγμα, πηγές κυκλοφορίας, σελίδες που επισκέφθηκε, τμήματα που προτιμά, κλπ.).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε για την πολιτική απορρήτου της Google Analytics στο http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html, της Adobe Analytics στο https://www.adobe.com/es/privacy.html και της Doubleclick στο https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται, όπως και οι επεξεργασίες και οι σκοποί που αναφέρονται παραπάνω, είναι απαραίτητοι ή σχετίζονται με την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών και την καλή διαχείρισης του Ιστοτόπου ή, ενδεχομένως, και της συντήρησης, ανάπτυξης και ελέγχου της σχέσης του Χρήστη με τη EUROSOS.


Για πόσο χρόνο αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με βάση τα εξής κριτήρια: (i) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ή/και για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της EUROSOS ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, (ii) την άσκηση του δικαιώματος διαγραφής τους από το Υποκείμενο όποτε αυτό προβλέπεται.


Πού βασίζεται η νομιμοποίηση επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς του τμήματος “Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;” είναι η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου.


Σε ποιους παραλήπτες γνωστοποιούνται τα δεδομένα;

Η EUROSOS μπορεί να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας, αποκλειστικά για τους σκοπούς του τμήματος “Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;”, σε άλλους εταιρείες του Ομίλου MAPFRE (www.mapfre.com) στον οποίο η EUROSOS ανήκει, θυγατρικές και συνδεδεμένες, το Ίδρυμα MAPFRE, όπως και σε τρίτους με τους οποίους θα υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας, ή και σε αρμόδιες δημόσιες αρχές εφ’ όσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον νόμο.

Επίσης, κάθε εταιρεία του Ομίλου MAPFRE (www.mapfre.com), θυγατρική και / ή συνδεδεμένη, μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω εταιρείες, προκειμένου να διατηρηθεί μια ολοκληρωμένη και συγκεντρωτική διαχείριση της σχέσης των ενδιαφερόμενων με τις διαφορετικές εταιρείες του Ομίλου MAPFRE και να μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτήν την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, πάντα με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και χωρίς να χρειάζεται να σας γνωστοποιείται η έναρξη της διαβίβασής τους.

Στα πλαίσια των διαβιβάσεων αυτού του τμήματος, θα μπορούν να πραγματοποιούνται διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από το κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο για τις λοιπές εταιρείες εκτός ΕΟΧ. Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΟΧ, πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός ΕΟΧ δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της σχέσης σας με την συγκεκριμένη εταιρεία και μόνον εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (π.χ. εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση).


Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Με βάση τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 (GDPR) και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019, κάθε Χρήστης/Υποκείμενο έχει δικαίωμα να:

 • Βεβαιωθεί εάν στη EUROSOS επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και, σε αυτήν την περίπτωση, να έχει πρόσβαση σε αυτά και στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους (δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης).
 • Ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή εσφαλμένων δεδομένων (δικαίωμα στην επικαιροποίηση/ διόρθωση).
 • Ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων όταν, μεταξύ άλλων λόγων, δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν, ή να ανακαλέσει την συγκατάθεση που είχε δώσει, ενδεχομένως, για τους σκοπούς του τμήματος “Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;”, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε βασιστεί στην συγκατάθεσή του πριν την ανακαλέσει, οπότε η EUROSOS θα πάψει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, με εξαίρεση περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη πιθανών νομικών αξιώσεων ή για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, οπότε τα δεδομένα του θα υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο με την συγκατάθεσή του, με εξαίρεση περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, υποστήριξη ή άσκηση πιθανών νομικών αξιώσεων ή για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους ιδιαίτερου δημοσίου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός Κράτους Μέλους της (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
 • Αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του, οπότε η EUROSOS θα πάψει να τα επεξεργάζεται, με εξαίρεση περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη πιθανών νομικών αξιώσεων ή για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας (δικαίωμα εναντίωσης).
 • Λάβει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και που είχε παράσχει στη EUROSOS, ή να ζητήσει από τη EUROSOS να τα διαβιβάσει κατευθείαν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό (δικαίωμα φορητότητας δεδομένων).

Τα παραπάνω δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, επικαιροποίησης/ διόρθωσης, διαγραφής/λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας μπορούν να ασκηθούν αυτοπροσώπως από τον Χρήστη/ Υποκείμενο των δεδομένων ή μέσω του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του (εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ/ΑΤ), με έγγραφο αίτημα , που θα κατατεθεί ή θα σταλεί με συστημένη επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της EUROSOS, στη διεύθυνση Λ. Μεσογείων 473, Αγ. Παρασκευή Αττικής, Τ.Κ. 153 43, Ελλάδα ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση DPO.HELLAS@mapfre.com. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, όπως αυτή παρέχεται βάσει του νόμου, και να συνοδεύεται από αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής του/της ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησής του/της.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: 30 2106475600, email: contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, είτε ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr, είτε μέσω του ιστοτόπου www.dpa.gr που έχει ενεργοποιήσει και γι’ αυτόν τον σκοπό η Αρχή, είτε με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: [Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα}, είτε με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής, είτε με φαξ στο +30 210 6475628, ιδίως όταν δεν λάβατε απάντηση από την EUROSOS ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 παρ. 4 του Κανονισμού GDPR προθεσμίας (ένας μήνας με –υπό προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή θεωρείτε ότι η απάντηση που λάβατε δεν είναι ικανοποιητική.

Θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει ενημερωθεί και αποδέχεται τους παραπάνω όρους εάν συνεχίσει την πλοήγησή του στον Ιστότοπο και, ιδίως, εάν πιέσει το πλήκτρο "ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΣΥΝΕΧΕΙΑ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ" που βρίσκεται στα διαδικτυακά έντυπα συλλογής δεδομένων.
ΕΥΘΥΝΕΣ

Η EUROSOS δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες αυτού του Ιστοτόπου που προέρχονται από πηγές εκτός του Ομίλου MAPFRE, όπως και για τα περιεχόμενα που δεν επεξεργάζεται η ίδια.

Ο σκοπός των συνδέσμων που εμφανίζονται σε αυτήν την σελίδα είναι να ενημερώσουν τον Χρήστη για την ύπαρξη άλλων πηγών ενημέρωσης για το θέμα στο διαδίκτυο, όπου μπορεί να διευρύνει τα στοιχεία που παρέχονται από αυτόν τον Ιστότοπο. Η EUROSOS δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την κατεύθυνση σε αυτούς τους συνδέσμους.
ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο κάτοχος του ονόματος τομέα είναι η EUROSOS ASSISTANCE A.E., με ΑΦΜ 094428016, εταιρική έδρα στην Λεωφόρο Μεσογείων 473 153 43, Αγία Παρασκευή, Ελλάδα, με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 30748/01ΑΤ/Β/94/2325 και αποτελείται από τους ιστοτόπους που συνδέονται με τα ονόματα τομέα της MAPFRE, μεταξύ των οποίων και ο παρών Ιστότοπος της ελληνικής της εταιρείας.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του Ιστοτόπου, θεωρούμενη ως τέτοια αυτή που είναι σύμφωνη με την υφιστάμενη νομοθεσία, την καλή πίστη και την δημόσια τάξη.

Με τη σειρά του, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο για σκοπούς εξαπάτησης, καθώς και να μην πραγματοποιήσει oποιαδήποτε ενέργεια με σκοπό την πρόκληση βλάβης, αχρήστευσης ή υπερφόρτωσης του Iστοτόπου ή που θα απέτρεπε, με οποιονδήποτε τρόπο, την ομαλή χρήση και λειτουργία του.

Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου ή οποιουδήποτε άλλου όρου περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, η EUROSOS επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει, να αναστείλει ή να μπλοκάρει την πρόσβασή του στον Ιστότοπο με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο κρίνει σκόπιμο για να το πετύχει.
Copyright

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται. Το σχέδιο της διαδικτυακής πύλης και οι πηγαίοι του κώδικες, καθώς και τα λογότυπα, οι μάρκες και τα άλλα διακριτικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτόν ανήκουν στη EUROSOS και προστατεύονται από τα αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται αυστηρά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των κατόχων του copyright, η αναπαραγωγή, διανομή, μετασχηματισμός, αλλοίωση, δημόσια γνωστοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ολικής ή μερικής, δωρεάν ή κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης των κειμένων, εικόνων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

Η EUROSOS επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να πραγματοποιήσει, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όσες τροποποιήσεις, μεταβολές, καταργήσεις ή ακυρώσεις των περιεχομένων και του τρόπου παρουσίασής τους θεωρήσει απαραίτητες, είτε προσωρινά είτε οριστικά, ενώ ο Χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι χρησιμοποιεί πάντα την τελευταία έκδοση. Αυτή η αρμοδιότητα δεν δίνει στους χρήστες κανένα δικαίωμα λήψης αποζημίωσης για ζημιές και βλάβες.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η EUROSOS χρησιμοποιεί Cookies για να σας παράσχει μια καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, αλλά και για να προστατεύσει και να βελτιώσει τον Ιστότοπο. Διαβάστε με προσοχή αυτή την Πολιτική Cookies για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την υπεύθυνη χρήση τους από τη EUROSOS, και για τις επιλογές που έχετε για να διαμορφώσετε τον φυλλομετρητή σας και για τη διαχείρισή τους.


Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που παράγονται στον υπολογιστή του χρήστη και μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τη συχνότητα των επισκέψεων, τα περιεχόμενα που επιλέγονται περισσότερο και τα στοιχεία ασφαλείας που μπορούν να παρέμβουν στον έλεγχο πρόσβασης σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, αλλά και στην εμφάνιση διαφήμισης με βάση τα κριτήρια που έχει προκαθορίσει η EUROSOS, τα οποία ενεργοποιούνται από Cookies που διατίθενται από αυτήν την εταιρεία ή από τρίτους που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες για λογαριασμό της EUROSOS.

Γενικά, υπάρχουν τα παρακάτω είδη Cookies:

 • Με βάση την ημερομηνία λήξης τους:
  • Περίοδος: Λήγουν στο τέλος της σύνδεσης του χρήστη.
  • Διαρκή: Δεν λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης του χρήστη.
 • Με βάση την προέλευσή τους:
  • Προέλευση: Ενεργοποιούνται από τον Ιστότοπο πλοήγησης.
  • Τρίτοι. Προέρχονται από άλλους Ιστοτόπους.
 • Με βάση τον σκοπό τους:
  • Τεχνικά: επιτρέπουν την πλοήγηση και την χρήση διαφόρων υπηρεσιών.
  • Εξατομικευμένα: επιτρέπουν την πρόσβαση στην υπηρεσία με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά.
  • Ανάλυσης: επιτρέπουν την παρακολούθηση και την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών.
  • Διαφημιστικά: επιτρέπουν τη διαχείριση διαφημιστικών χώρων.
  • Διαφήμισης με βάση την συμπεριφορά: επιτρέπουν τη διαχείριση διαφημιστικών χώρων. Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών.

Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε και για ποιους σκοπούς;

Σε αυτόν τον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη Cookies, με τους εξής σκοπούς:

 1. Cookies ανάλυσης

  Χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη δραστηριότητα του χρήστη. Μεταξύ άλλων, αναλύουν τον αριθμό των χρηστών που επισκέπτονται τον Ιστότοπο, τον αριθμό των επισκεπτόμενων σελίδων και τη δραστηριότητα των χρηστών στον Ιστότοπο και τη συχνότητα χρήσης του.

  Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι πάντα ανώνυμες και είναι αδύνατο να συσχετιστεί με το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται.

 2. Cookies επαλήθευσης ταυτότητας

  Χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της σύνδεσης του χρήστη σε κάθε επίσκεψη, και είναι κυρίαρχα στα ιδιωτικά περιβάλλοντα του Ιστοτόπου που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

 3. Cookies που έχουν χρησιμοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

  Παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να μοιραστεί με τις επαφές του σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα περιεχόμενα που του φαίνονται ενδιαφέροντα με τη σημείωση του αντίστοιχου πλήκτρου (plug-in) που είναι ένθετο στον Ιστότοπο.

  Τα plug-in αποθηκεύουν και έχουν πρόσβαση στα Cookies της συσκευής του χρήστη και επιτρέπουν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης να ταυτοποιήσει τους χρήστες του όταν αυτοί διαδρούν με τα plug-in.

 4. Cookies που έχουν χρησιμοποιηθεί από εξωτερικά συμπληρώματα περιεχομένου

  Είναι απαραίτητα για την παροχή κάποιου είδους υπηρεσίας και αποθηκεύονται από τρίτους.

  Στα πλαίσια αυτής της κατηγορίας Cookies εντάσσονται, για παράδειγμα, τα Cookies των εφαρμογών αναπαραγωγής μέσων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων για την αναπαραγωγή περιεχομένων εικόνας ή ήχου, παραμέτρους φόρτωσης, κλπ.

 5. Cookies τρίτων για την εξατομίκευση των διαφημιστικών χώρων

  Επιτρέπουν τη διαχείριση του διαφημιστικού χώρου που βλέπουν οι χρήστες όταν επισκέπτονται τον Ιστότοπο και αποθηκεύονται από τρίτους.


Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των Cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα Cookies χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τη EUROSOS.


Μπορούν να απενεργοποιηθούν τα Cookies;

Εκτός από την περίπτωση των Cookies ανάλυσης, η χρήση των Cookies έχει επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα των χρηστών επειδή, γενικά, επιτρέπει το συσχετισμό του περιεχομένου τους με τη διεύθυνση IP της σύνδεσης καθώς και με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη, όπως αυτά που παρέχει εθελοντικά.

Με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Ιδιωτικότητας και Cookies, ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του στη δημιουργία Cookies για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμήσει μεταγενέστερα να σβήσει τα Cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή του με την απαραίτητη συγκατάθεσή του, θα μπορεί να το κάνει χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που του παρέχει ο φυλλομετρητής του γι’ αυτόν τον σκοπό. Με αυτήν την έννοια, και ανάλογα με τον φυλλομετρητή σας, η διαδικασία απενεργοποίησης των Cookies περιγράφεται αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους:

Εάν ο χρήστης δεν δεχθεί τα Cookies ή τα απορρίψει μεταγενέστερα, μπορεί να επηρεαστούν οι λειτουργίες του Ιστοτόπου.


Αλλαγές και επικαιροποιήσεις στην Πολιτική Cookies

H EUROSOS και οι εταιρείες του ομίλου της MAPFRE μπορούν να τροποποιήσουν αυτήν την Πολιτική Cookies με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών ή προκειμένου να προσαρμόσει αυτήν την πολιτική στις οδηγίες και στις συστάσεις των ρυθμιστικών παραγόντων. Σας συνιστούμε, συνεπώς, να επιθεωρείτε περιοδικά την Πολιτική Cookies.